جایگاه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در میان دو نظام ریاستی آمریکا و مجلس مدار انگلستان
49 بازدید
محل نشر: معرفت » تیر 1381 - شماره 55 »(7 صفحه - از 28 تا 34)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی