جواز و شرایط وثیقه گذاری اسناد بازرگانی در فقه و حقوق تجارت
44 بازدید
محل نشر: معرفت » مهر 1381 - شماره 58 »(14 صفحه - از 77 تا 90)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی